Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kırklareli Karacaibrahim Mah. Eski Mezarlığı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kırklareli Karacaibrahim Mah. Eski Mezarlığı
Envanter No
39-01-743
Yapı Türü
Mezarlık
Dönemi
Osmanlı
Genel Tanım
Kırklareli merkezinde bulunan eski mezarlık alanında çok sayıda Osmanlıca yazılı, sarıklı, fesli, silindirik, takkeli, sekiz köşeli, on köşeli, düz mezar taşları ile lahit mezarlar ve menhir şeklinde yazısız mezar taşları bulunmaktadır. Alandaki birçok mezar taşı parçalanmış ve atıl bir durumdadır. Eski mezarlık geniş bir alana yayılmaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Karacaibrahim Mahallesi
Belde
Mevki
Mezarlık Civarı
Sokak
Şahinler Sokak
Ada
534
Pafta
Parsel
1
Yüzölçümü
22342
Nitelik
Mezarlık
Harita No
20m, 1-IV
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
2. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
2. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Belediye Encümen kararı ile mezarlığın nakil edilmesi uygun görüldüğünden nakledilen mezarlar gelişigüzel bırakılmıştır. Yerinde bırakılan Osmanlı dönemi mezarları define aramak gayesiyle kazılmak sureti ile lahitler de kırılarak tahrip edilmiştir. Mezarlık alanı çevresinde yeni yapılanmalara yönelik inşaai faaliyetler hız kazandığından mezarlık alanı çevresinde yeterince koruma alanının bırakılarak yeni yapılaşmaların bu doğrultuda gerçekleşmesi sağlanmalıdır.
Şimdiki Durumu
Mezarlık çevresi taş malzemeden yapılmış ihata duvarı ile çevrilidir. Mezar taşlarının bir kısmı sağlam vaziyette olup, bir kısmı tahrip edilmiş, parçalanmış, yıkılmış veya yerlerinden sökülmüştür. Mezar taşların bir çoğu mezarlık alanı içerisinde atıl bir durumdadır.
Önerilen Koruma
Alanın gezi alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili düzenleme projesinin ivedilikle hazırlanarak Kurul onayına sunulması ve sonrasında uygulama ile ilgili faaliyetlerin başlatılması.
Gözlemler
Osmanlı Dönemi lahitleri define aramak gayesiyle kazılmış veya kırılarak tahrip edilmişlerdir. Başka yere nakil edilen mezarlardan çıkan toprak gelişigüzel atılmıştır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
16.12.2005-685
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
06.09.2007-1570
Yayın Dizini
Hazırlayanlar