Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Demircihalil Kızılcageren Kalesi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Demircihalil Kızılcageren Kalesi
Envanter No
39-01-304
Yapı Türü
Kale kalıntısı
Dönemi
Genel Tanım
Kale kalıntısı, Demircihalil Köyünün 3,2 km doğusunda, mera alanında, çok dik bir kaya yamacında bulunmaktadır. Yaklaşık 65 metreye 35 metrelik bir alanı çevrelemektedir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Demircihalil Köyü
Belde
Mevki
Bakırlı ve Ada
Sokak
Ada
122
Pafta
3
Parsel
1
Yüzölçümü
11776398,91
Nitelik
Devlet Ormanı
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik faaliyetleri
Şimdiki Durumu
Kale, büyük ölçüde yok olmuştur. Güney tarafında yaklaşık 1,5 m yüksekliğinde moloz taş ve kireç harcı ile örülmüş duvar kalıntıları, batı tarafında ise sur duvarları temel seviyesinde taş yığınları şeklinde takip edilebilmektedir. Sağlam kalmış duvar parçalarından anlaşıldığı kadarıyla duvar genişlikleri yaklaşık 150 cm dir.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Definecilik faaliyetlerine karşı bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi gerekmektedir.
Gözlemler
Defineciler tarafından tahrip edilmektedir. Kalenin bulunduğu yamacın çok dik olması sebebi ile yaya ulaşımı çok zordur. Batı ve doğu yönünden geçen dere yatağı doğal tahkimat oluşturmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar