Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Demircihalil Gürgendere Kalesi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Demircihalil Gürgendere Kalesi
Envanter No
39-01-305
Yapı Türü
Kale kalıntısı
Dönemi
Genel Tanım
Kale kalıntısı, Demircihalil Köyünün 3,9 km güneydoğusunda, mera alanında, Kırklareli Barajının kuzey kolunda yer alan bir burunda bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Demircihalil Köyü
Belde
Mevki
Bakırlı ve Ada
Sokak
Ada
122
Pafta
8
Parsel
1
Yüzölçümü
11776398,91
Nitelik
Devlet Ormanı
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik faaliyetleri.
Şimdiki Durumu
Kırklareli Barajında yarımada şeklinde bir burun olan doğal bir kaya yamacında bulunan kale, büyük ölçüde yok olmuştur. Sur duvarları temel seviyesinde 5-6 m uzunluğunda bir bölgede, taş yığınları şeklinde görülebilmektedir. Duvar örgüsü ve duvar doğrultusu anlaşılamamaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Definecilik faaliyetlerine karşı bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi gerekmektedir.
Gözlemler
Defineciler tarafından tahrip edilmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar