Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Armağan Dolapdere Kalesi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Armağan Dolapdere Kalesi
Envanter No
39-01-299
Yapı Türü
Kale kalıntısı
Dönemi
Genel Tanım
Kale kalıntısı, Armağan Köyünün 1,8 km batısında, mera alanında, hakim bir tepede bulunmaktadır. Yaklaşık 90 metreye 40 metrelik bir alanı çevrelemektedir. Trak Kalesi olduğu, Roma, Bizans ve diğer dönemlerde de kullanıldığı tezi ileri sürülmektedir. Kesin yapılış dönemi bilinmemektedir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Armağan Köyü
Belde
Mevki
Kale
Sokak
Ada
-
Pafta
4
Parsel
Yüzölçümü
-
Nitelik
-
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik faaliyetleri.
Şimdiki Durumu
Kale, büyük ölçüde yok olmuştur. Zeminde, temel seviyesinde taş yığınları şeklinde duvar kalıntıları görülmektedir. Duvar örgüsü anlaşılamamaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Definecilik faaliyetlerine karşı bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi gerekmektedir.
Gözlemler
İç kısmında yaklaşık 1,5 m derinliğinde kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Doğu ve batı yönleri dere yatağı ile çevrilidir. Özellikle doğu kısmında yerli kayalardan yararlanılarak tahkimat güçlendirilmiştir. Yer yer 1,5 metreye ulaşan duvar yükseltileri mevcuttur. Duvar kalınlıkları 1,5-2 m olup, kuzey yönde düz alanda dış kale duvar izleri belirgindir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar