Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Karadere Kalesi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Karadere Kalesi
Envanter No
39-01-292
Yapı Türü
Kale kalıntısı
Dönemi
Genel Tanım
Kale kalıntısı, Karadere Köyünün 2 km güneybatısında, Armağan Barajı kenarında, ormanlık alanda, hakim bir tepede bulunmaktadır. Yaklaşık 150 metreye 60 metrelik bir alanı çevrelemektedir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Karadere Köyü
Belde
Mevki
Kulubelik
Sokak
Ada
101
Pafta
5
Parsel
431
Yüzölçümü
20459,9
Nitelik
Ham Toprak
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Kale, büyük ölçüde yok olmuştur. Kuzey ve doğu kısmında yaklaşık 1 m yüksekliğinde sur duvarları bulunmaktadır. Kalıntılardan anlaşıldığı kadarıyla duvarlar yassı taşlar ile harçsız olarak örülmüştür. Kale duvarları diğer kısımlarda zeminde taş yığınları şeklinde takip edilebilmektedir. Batısında ve doğusunda giriş olabilecek yollar ve boşluklar bulunmaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir. Definecilik faaliyetlerine karşı bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi gerekmektedir.
Gözlemler
Defineciler tarafından tahrip edilmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar