Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Çukurpınar Beypınar Kalesi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Çukurpınar Beypınar Kalesi
Envanter No
39-01-324
Yapı Türü
Kale kalıntısı
Dönemi
Demir Çağ (Trak) ?
Genel Tanım
Kale kalıntısı, Çukurpınar Köyünün 7,4 km güneydoğusunda, ormanlık alanda, hakim bir tepede bulunmaktadır. Yaklaşık 45 metreye 55 metrelik bir alanı çevrelemektedir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Çukurpınar Köyü
Belde
Mevki
Av Yeri
Sokak
Ada
102
Pafta
Parsel
161
Yüzölçümü
41826555,76
Nitelik
Çukurpınar Devlet Ormanı
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Tescile önerilecektir
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Kale, büyük ölçüde yok olmuştur. Zeminde, temel seviyesinde taş yığınları şeklinde duvar kalıntıları görülmektedir. Sağlam kalmış duvar örgülerinden anlaşıldığı kadarıyla sur duvarlarında 50/30/100 cm ebatlarında düzgün işlenmiş taşlar kullanılmıştır. Doğu tarafındaki duvar izlerinden dairesel kesitli bir burç olduğu anlaşılmaktadır. Kalenin doğu tarafında sur duvarı içerisinde definecilerin kazmış olduğu çukurda kesme taş ve kireç harcı ile örülmüş kale sur duvarına dik doğrultuda bir duvar parçası bulunmaktadır. Kazı çukurunun yanında 3 cm kalınlığında pişmiş toprak dişli bir tuğla parçası bulunmuştur.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir. Definecilik faaliyetlerine karşı bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi gerekmektedir.
Gözlemler
Defineciler tarafından tahrip edilmektedir. Güney ve batı yönünde duvarlar dışında açılan hendekle tahkimat güçlendirilmiştir. Muhtemelen kale içerisinde mevcut bir mezar odasının kaçak kazılar sonucunda tahrip edildiği gözlenmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar