Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kuzulu Kalesi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kuzulu Kalesi
Envanter No
39-01-323
Yapı Türü
Kale kalıntısı
Dönemi
M.S. 3-4. yüzyıl ?
Genel Tanım
Kale kalıntısı, Kuzulu Köyünün 3,6 km kuzeyinde, ormanlık alanda, hakim bir tepede bulunmaktadır. Yaklaşık 30 metreye 60 metrelik bir alanı çevrelemektedir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Kuzulu Köyü
Belde
Mevki
Kirazpınar Serisi
Sokak
Ada
101
Pafta
2
Parsel
1
Yüzölçümü
16338084
Nitelik
Kirazpınar Serisi Kuzulu Devlet Ormanı
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
2. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
2. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Kale, büyük ölçüde yok olmuştur. Kuzey kısmında burç olduğu düşünülen yaklaşık 4x4 m ebatlarında bir mekan bulunmaktadır. Duvarları 150 cm eninde ve 1,5 metreye kadar ayakta olan bu kısım moloz taş ve kireç harcı ile örülmüştür. İç kısmının sıvalı olduğu görülmektedir. Güneydoğu kısmında sur duvarı yarım daire biçiminde çıkıntılı yapılmıştır. Burada da bir burç olduğu düşünülmektedir. Batı tarafında da 4-5 m uzunluğunda bir sur duvarı kalıntısı görülmektedir. Güney kısım tamamen yok olmuştur. Bölgede asayiş amaçlı bulundurulan askerlerin barındırıldığı kule-kale olması ihtimali bulunmaktadır.
Önerilen Koruma
Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir. Definecilik faaliyetlerine karşı bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi gerekmektedir.
Gözlemler
Defineciler tarafından tahrip edilmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
23.10.1991/972
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar