Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yündolan Kalesi (Büyük Kale)

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yündolan Kalesi (Büyük Kale)
Envanter No
39-01-360
Yapı Türü
Kale
Dönemi
Roma - Bizans
Genel Tanım
Kale kalıntısı, Yündolan Köyü'nün 4,6 km kuzeybatısında, Kırklareli Barajı yanında, mera alanında, hakim bir tepede bulunmaktadır. Yaklaşık 50 metreye 125 metrelik bir alanı çevrelemektedir. Muhtemelen Roma Döneminde inşa edilen kale Bizans Döneminde de kullanılmıştır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Yündolan Köyü
Belde
Mevki
Köy Civarı
Sokak
Ada
Pafta
8
Parsel
1499
Yüzölçümü
17571231,38
Nitelik
Orman
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik faaliyetleri.
Şimdiki Durumu
Kale, büyük ölçüde yok olmuştur. Ayakta kalan duvarları 2 m ile 4 m yüksekliktedir. Bu duvarlar kaba yontulmuş taşlar ve kireç harcı kullanılarak örülmüştür. Kuzey kısmı doğal kaya tahkimatlıdır. Duvarlar yaklaşık 180 cm enindedir. Yer yer ana kaya üzerine duvar örülerek tahkimat güçlendirilmiştir.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Definecilik faaliyetlerine karşı bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi gerekmektedir.
Gözlemler
Defineciler tarafından tahrip edilmektedir. İç kısmına betonarme bir mevzi yapılmıştır, fakat günümüzde kullanılmamaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Trakya Bölgesi Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale İllerinde "Türk Dönemi Kaleleri" İsmail Hakkı Kurtuluş
Hazırlayanlar