Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yündolan Küçük Kale

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yündolan Küçük Kale
Envanter No
39-01-365
Yapı Türü
Kale kalıntısı
Dönemi
Genel Tanım
Kale kalıntısı, Yündolan Köyünün 4,5 km kuzeyinde, Kırklareli Barajı yanında, mera alanında, hakim bir tepede bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Yündolan Köyü
Belde
Mevki
Küçük Kale Mevki
Sokak
Ada
Pafta
8
Parsel
1499
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik faaliyetleri.
Şimdiki Durumu
Büyük ölçüde yok olmuştur. Doğu ve güney tarafında zeminde taş yığınları şeklinde duvar kalıntıları görülmektedir. Diğer kısımlar tamamen yok olmuştur. Alanda çok sayıda keramik kap parçası görülmektedir. Duvarlarda horasan harcı gözükmemektedir.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Definecilik faaliyetlerine karşı bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi gerekmektedir.
Gözlemler
Defineciler tarafından tahrip edilmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Trakya Bölgesi Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale İllerinde "Türk Dönemi Kaleleri" İsmail Hakkı Kurtuluş
Hazırlayanlar