Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Keçikale Kalesi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Keçikale Kalesi
Envanter No
39-01-367
Yapı Türü
Kale
Dönemi
Genel Tanım
Kale Karakoç köyünün 3,9 km kuzeybatısında çevreye hakim bir tepe üzerine kurulmuştur. Fiziki yapısı itibariyle, Batı, Kuzey ve Kuzeybatı cephelerinde geniş ve yüksek bölümler oluşturan geçitvermez kayalık alanlardan doğal bir savunma sistemi olarak yararlanmıştır. Güney, doğu ve kuzey cephesinin yaklaşık 1/4lük bölümü düşük eğimli bir yapıya sahip olmaları nedeniyle, duvar örülerek alan her yandan savunmaya uygun hale getirilmiştir. Duvarlar direk olarak kayalık zemin üzerine oturtulmuştur. Duvarlar bir sıra orta boy dikdörtgen taşlar üzerine, bir sıra ince yassı taşların herhangi bir işçiliğe tabi tutulmaksızın düzgün yüzeylerinin dışa getirilmesi suretiyle örülmüştür. Temeli oluşturan ilk sıra taş dizileri nispeten daha büyüktür. Duvarların iç ve dış yüzeylerinde harç kalıntısı pek gözükmez iken, dolgu malzemesi olarak ufak taş parçaları beraberinde bol miktarda horasan tabir edilen harç kullanılmıştır. Kalenin iki burcu bulunmaktadır. Güneydeki ana girişten ayrı olarak küçük bir giriş de doğu duvarında burcunun yanında yer almaktadır. Ana giriş iki yanında bulunan kule kalıntısı önemli oranda korunarak günümüze ulaşmıştır. Genel olarak duvar kalınlığı 1,2-2 m, duvar yüksekliği ise 1-1,5 m arasında değişmektedir. En iyi korunan güney kısmında A-B burçları arası duvar uzunluğu 47,5 m olup toplam duvar uzunluğu yaklaşık olarak 101 metredir. Kale doğal yükselti oluşturan batı ve kuzey cepheleri ile birlikte 2830 m2 alanı kapsamaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Karakoç Köyü
Belde
Mevki
Keçi Kale Mevki
Sokak
Ada
115
Pafta
18
Parsel
16
Yüzölçümü
1405785
Nitelik
Mera
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Kaçak define arayıcıları ve küçük baş hayvan sürülerinin tahribatı olmuştur.
Şimdiki Durumu
Önerilen Koruma
Definecilik faaliyetlerinin önlenmesi için bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi gerekmektedir.
Gözlemler
Ana giriş iki yanında bulunan kule kalıntısı önemli oranda korunarak günümüze ulaşmıştır. Genel olarak duvar kalınlığı 1,2-2 m, duvar yüksekliği ise 1-1,5 m arasında değişmektedir. En iyi korunan güney kısmında A-B burçları arası duvar uzunluğu 47,5 m olup toplam duvar uzunluğu yaklaşık olarak 101 metredir. Kale doğal yükselti oluşturan batı ve kuzey cepheleri ile birlikte 2830 m2 alanı kapsamaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
13.03.2013/7522
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Yayın Dizini
Trakya Bölgesi, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale İllerinde "Türk Dönemi Kaleleri" İsmail Hakkı Kurtuluş
Hazırlayanlar