Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Koruköy Küçüksırakayalar Nekropol Alanı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Koruköy Küçüksırakayalar Nekropol Alanı
Envanter No
39-01-320
Yapı Türü
Arkeolojik Sit
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler ile benzer özellikler taşıyan mezar tepelerinin toplu olarak bulunduğu alanlardır. Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. aralığında tarihlenmektedirler.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Koruköy Köyü
Belde
Mevki
Düzorman Serisi
Sokak
Ada
104
Pafta
3
Parsel
33
Yüzölçümü
3601507,75
Nitelik
Devlet Ormanı
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik
Şimdiki Durumu
Köy merkezinin 2 km kuzeybatısında bulunan koruluk alanda, toprak içinde kenarları yassı taşlarla oluşturulmuş dikdörtgen mezar yapısının etrafı moloz taşlarla 4-5 m çapında dairesel olarak çevrelenmiştir. Yaklaşık 4-5 m aralıklarla konumlanmış 30-40 adet tümülüs şeklinde mezar tepeleri bulunmaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Mezar tepelerinin içerisindeki mezar yapılarının birçoğu kaçak define kazıları sonucu ortaya çıkarılmış ve mezarlar tahrip edilmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar