Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Çukurpınar Layka Nekropol Alanı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Çukurpınar Layka Nekropol Alanı
Envanter No
39-01-288
Yapı Türü
Arkeolojik Sit
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler ile benzer özellikler taşıyan mezar tepelerinin toplu olarak bulunduğu alanlardır. Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. aralığında tarihlenmektedirler.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Çukurpınar Köyü
Belde
Mevki
Kasaba
Sokak
Ada
107
Pafta
6
Parsel
90
Yüzölçümü
1765878,17
Nitelik
Çukurpınar Devlet Ormanı
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik
Şimdiki Durumu
Köy merkezinin 2,5 km güneyinde bulunan ormanlık alanda, 2-3 m aralıklarla konumlanmış çok sayıda tümülüs şeklinde mezar tepeleri bulunmaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Mezar tepelerinin çoğu kazılarak tahrip edilmiş, mezar taşları dağıtılmış durumdadır. Kaçak kazılar sonucu ortaya çıkarılmış mezarların toprak içindeki kenarları yassı taşlarla sınırlanmış olup, kazılmış her bir mezarın başında insan kemikleri bulunmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar