Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Çukurpınar Kırağlıkayrak Kalesi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Çukurpınar Kırağlıkayrak Kalesi
Envanter No
39-01-290
Yapı Türü
Kale kalıntısı
Dönemi
Ceneviz ?
Genel Tanım
Kale kalıntısı, Çukurpınar Köyünün 2,8 km kuzeyinde, ormanlık alanda, hakim bir tepede bulunmaktadır. Yaklaşık 45 metreye 60 metrelik bir alanı çevrelemektedir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Çukurpınar Köyü
Belde
Mevki
Av Yeri
Sokak
Ada
102
Pafta
6
Parsel
161
Yüzölçümü
41826555,76
Nitelik
Çukurpınar Devlet Ormanı
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Kale, büyük ölçüde yok olmuştur. Zeminde, temel seviyesinde taş yığınları şeklinde duvar kalıntıları görülmektedir. Duvar örgüsü anlaşılamamaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir. Definecilik faaliyetlerine karşı bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi gerekmektedir.
Gözlemler
Defineciler tarafından tahrip edilmektedir. Doğu bitişiğinde taş ocağı açılması için faaliyetler başlatılmıştır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar