Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Ağayeri Topçukumu Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Ağayeri Topçukumu Tümülüsü
Envanter No
39-02-595
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Babaeski
Mahalle Köy
Ağayeri Köyü
Belde
Mevki
Topçu Kumu
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
1207-1208-1236
Yüzölçümü
21000/8300/27680
Nitelik
Tarla/Tarla/Mera
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Köy merkezinin 2,3 km güneydoğusunda tarla içerisinde bulunan tümülüs 5-6 m yüksekliğinde, 25-30 m çapındadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Tümülüsün çevresindeki tarla sahiplerinin tümülüse zarar vermemeleri hususunda uyarılması.
Gözlemler
Yakın çevresinde kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Tümülüsün yakın çevresinde sürüm yapılmasından dolayı tümülüs alanı daralmakta.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20/01/2016 tarih ve 2899 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar