Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Karahalil Sultantepe Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Karahalil Sultantepe Tümülüsü
Envanter No
39-02-584
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Babaeski
Mahalle Köy
Belde
Karahalil Beldesi
Mevki
Sultan Tepe
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
3984
Yüzölçümü
5800
Nitelik
Tarla
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Belde merkezinin 1,5 km güneyinde tarla içerisinde bulunan tümülüs 4-4,5 m yüksekliğinde, 15-20 m çapındadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Tepesinde üç yerde kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. 100mt batısında tarla içerisinde sırlı, motifli bir kap parçası dibi bulunmuştur. Farklı noktalarda yapılan kaçak kazılardan dolayı tümülüsün formu bozulmuştur. Ayrıca çevresinde yapılan tarla sürümleri neticesinde tümülüsün alanı daralmıştır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20/01/2016 tarih ve 2899 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar