Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Mutlu Demirkapı Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Mutlu Demirkapı Tümülüsü
Envanter No
39-02-585
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Babaeski
Mahalle Köy
Mutlu Köyü
Belde
Mevki
Demirkapı
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Köy merkezinin 2,6 km kuzeyinde tarla içerisinde bulunan tümülüs 4-5 m yüksekliğinde, 15-20 m çapındadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmiş olup, bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Çevresindeki tarla sahiplerinin tümülüse zarar verecek şekilde sürüm yapmamaları hususunda uyarılmaları.
Gözlemler
Tepesinde oldukça büyük bir kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Ayrıca çevresi sürülerek tümülüsün alanı daraltılmıştır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10.07.1991-942
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
20/01/2016 tarih ve 2899 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar