Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Karahalil Ulukonak Yolunda Tümülüs

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Karahalil Ulukonak Yolunda Tümülüs
Envanter No
39-02-583
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Babaeski
Mahalle Köy
Belde
Karahalil Beldesi
Mevki
Kuruca Dere
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
1133
Yüzölçümü
21000
Nitelik
Tarla
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Köyün 1,6 km kuzeybatısında tarla yanında, doğal bir tepede bulunan tümülüs 2-3 m yüksekliğinde, 10-15 m çapındadır. Üzerinde yetişkin ağaçlar bulunmaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Tarım amaçlı kullanımının engellenmesi.
Gözlemler
Tepesinde ve kuzeybatı eteğinde kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Tümülüs eteklerinin bir kısmı tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20/01/2016 tarih ve 2899 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar