Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Haydar Baba Yatırı ve Tümülüsü

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Haydar Baba Yatırı ve Tümülüsü
Envanter No
39-07-535
Yapı Türü
Arkeolojik Sit
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Beylik Mahallesi
Belde
Mevki
Haydar Baba Yatırı
Sokak
Şadırvan Caddesi
Ada
72
Pafta
Parsel
4
Yüzölçümü
3382
Nitelik
Haydar Baba Türbesi Ve Metrük
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik.
Şimdiki Durumu
İlçe merkezinde bulunan tümülüs 10-12 m yüksekliğinde, 30-35 m çapındadır. İlçe merkezinde, hakim bir tepede, mezarlık alanı içerisinde yer almaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmiş olup bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Tümülüs üzerinde Haydar Baba Yatırı mezar yapısı bulunmaktadır. Yakın zamanda mezar yapısına mermer kaplanma yapılmıştır. Kuzey tarafında yazısız taşlardan oluşan eski mezarlık alanı bulunmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
11.09.1991-949
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar