Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Pınarhisar Pekmezdere Mağarası 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Pınarhisar Pekmezdere Mağarası 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Envanter No
39-07-541
Yapı Türü
Dönemi
Genel Tanım
Pınarhisar'dan Akören Köyüne giden yolun sonunda yer alan Pekmezdere Mağarası'nın girişi doğuya bakmaktadır. Bir orta mekan ve buna bağlanan bir batı odasıyla güney ve güneybatıya açılan kolları vardır. Mağara içinde olduğu kadar doğu yönündeki yamaç ve mağara önünde bulunan alanlarda Bronz ve Demir Çağı seramikleri yoğun olmak üzere Roma seramiklerine de rastlanmıştır. Bu seramik buluntularının niteliği bu mağaranın kültistik yönü ön plana çıkartacak özellikler göstermektedir. Ayrıca bu mağaranın giriş bölümünde bir taş kazıyıcının bulunmuş olması bu mağaradaki iskan izlerinin çok daha erken süreçlere gittiğine işaret etmektedir.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Beylik Mahallesi.
Belde
Mevki
Sokak
Ada
27,58
Pafta
Parsel
27/21,58/1
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Şimdiki Tehlikeler
Kaçak kazılar ve yapılaşma.
Şimdiki Durumu
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı.
Önerilen Koruma
1. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının revize edilerek genişletilmesi önerilmektedir.
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Var
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
11.09.1991 tarih ve 949 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. 22.12.2020 tarih ve 7298 sayılı Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Burcu KAYA TOPAÇOĞLU Arkeolog Hakan ERDEN Harita Mühendisi