Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Erenler Tavşanhisar Kaya Oyma Mezarları

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Erenler Tavşanhisar Kaya Oyma Mezarları
Envanter No
39-07-530
Yapı Türü
Mezar
Dönemi
Roma ?
Genel Tanım
Köy merkezinin 350 m kuzeybatısında Tavşanhisar Kalesi'nin güneydoğu yönünde bulunan meralık alanda doğal kaya zemine oyulmuş mezarlar bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Erenler Köyü
Belde
Mevki
Köy Kenarı
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
579
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik
Şimdiki Durumu
Mera olarak kullanılan alanda, doğal kaya zemine oyulmuş 20 m ara ile 5 adet mezar tespit edilmiştir. Dikdörtgen şeklinde yaklaşık 1 metreye 2 m ebatlarında oyulmuş mezarların 2 tanesi daha büyük, yaklaşık 2 metreye 2 m ebatlarındadır. Mezarlardan bir tanesi birbiri ile bağlantılı iki bölümden oluşmaktadır. Ayrıca alanda çok sayıda keramik kap parçası görülmüştür.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Alan korumasız olduğu için defineciler tarafından tahrip edilmektedir. Mezarların tamamının üzeri açık durumda, içleri toprak ve moloz doludur.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
16/12/2015 tarih ve 2836 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar