Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Pınarhisar İndere Mağrası Eski Yerleşimi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Pınarhisar İndere Mağrası Eski Yerleşimi
Envanter No
39-07-528
Yapı Türü
Dönemi
Geç Roma - Bizans ?
Genel Tanım
Pınarhisar ilçe merkezinin 4 km kuzeydoğusunda, Erenler köyünün 1,3 km kuzeybatısında bulunan meralık alanda, doğuya bakan bir kaya yamacında içi el ile şekillendirilmiş doğal bir mağara oluşumu oluşumu bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Beylik Mahallesi
Belde
Mevki
Akören Ve Pırna
Sokak
Ada
27
Pafta
Parsel
22
Yüzölçümü
11847750
Nitelik
Pınarhisar Devlet Ormanı
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik ve hayvancılık
Şimdiki Durumu
Doğuya bakan kaya yamacında yan yana iki mağara bulunmaktadır. Güney taraftaki yaklaşık 6 m derinliğinde duvarları el ile oyularak şekillendirilmiştir. Kuzey taraftaki mağara ise yaklaşık 20 m derinliğe kadar uzanmakta, iki kola ayrılmakta ve kollardan biri arka tarafta üzeri açık bir obruğa açılmaktadır. Bu mağaranın içinde de el ile şekillendirilmiş niş benzeri bölümler bulunmaktadır. Duvardaki haç benzeri oyulmuş motif kilise olarak da kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Hayvan barınağı olarak kullanımının engellenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Mera alanında bulunan mağara defineciler tarafından tahrip edilmekte ve hayvan barınağı olarak kullanılmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
16/12/2015 tarih ve 2836 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar