Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Poyralı Kuşkaya Kayaya Oyma Mezarı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Poyralı Kuşkaya Kayaya Oyma Mezarı
Envanter No
39-07-524
Yapı Türü
Mezar
Dönemi
Bizans ?
Genel Tanım
Köyün 1,1 km kuzeyinde bulunan mera alanında yaklaşık 1,8 metreye 80 cm ebatlarında 60 cm derinliğinde bir tane kaya zemine oyma mezar yapısı tespit edilmiştir.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Poyralı Köyü
Belde
Mevki
Kuşkaya
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
2592
Yüzölçümü
21910
Nitelik
Ham Toprak
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik ve madencilik faaliyetleri.
Şimdiki Durumu
Üzeri açık, iç kısmı yarıya kadar toprak dolmuş bir şekilde bulunmaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Taş ocağı çalışmalarına mezar çevresinde sınırlama getirilmesi.
Gözlemler
Alan defineciler tarafından tahrip edilmektedir. 200 m doğusunda taş ocağı bulunmaktadır, definecilik faaliyetleri de bu alan için tehlike arz etmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
16/12/2015 tarih ve 2836 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar