Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Erenler Tavşanhisar Kalesi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Erenler Tavşanhisar Kalesi
Envanter No
39-07-529
Yapı Türü
Arkeolojik Sit
Dönemi
?
Genel Tanım
Köyün 0,4 km kuzeybatısında bulunan kale yaklaşık 40-50 m eninde, 40-50 m boyundadır.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Erenler Köyü
Belde
Mevki
Tavşanhisar
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
579
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Kaçak define kazıları.
Şimdiki Durumu
Köye yakın bir yerde, kayalık bir alanda bulunmaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Yapı temel seviyesinde moloz taş yığınları şeklindedir, birçok yapı taşı çevreye dağılmış durumdadır. Sur duvarları üzerinde ve sur içerisinde çok sayıda kaçak kazı çukurları bulunmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
16/12/2015 tarih ve 2836 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar