Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Pınarhisar Kalesi Sur Duvarları ve Burçları (Güney-A)

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Pınarhisar Kalesi Sur Duvarları ve Burçları (Güney-A)
Envanter No
39-07-534-02
Yapı Türü
Savunma yapısı
Dönemi
Bizans
Genel Tanım
Kırklareli Pınarhisar Kalesi Bizans Dönemi'nde inşa edildiği kabul edilen ve Osmanlı Dönemi'nde onarımlar gören bir kaledir. Kale ilçenin kuzeyinde yapılanmanın olmadığı, çevreye hakim bir tepede yer almaktadır. Kalenin devamı olarak ilçe merkezine inen sur duvarlarının tahrip edildiği görülmüştür. İlçenin kuzeyinde tepede iki adet dairesel ve bir adet kareye yakın dikdörtgen planlı, ilçenin merkezinde ise dört adet dairesel burç büyük ölçüde ayaktadır.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Camiikebir Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Katipoğlu Sokak
Ada
4 - 176 -177
Pafta
Parsel
9,10,11,12,24 - 3,22 - 13
Yüzölçümü
40907
Nitelik
İçerisinde Kargir Havuz Elektrik Santrali İtfaiye Garajı Ve İki Su Pompası Bulunan Çamlık Ve Sayfiye
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Korunması Gerekli 1. Grup Kültür Varlığı
Koruma Derecesi
1. grup korunması gerekli kültür varlığı
Şimdiki Tehlikeler
Yapılaşma
Şimdiki Durumu
Kale sur duvarlarının bu bölümde bulunan yaklaşık 50 metrelik kısmı ve dairesel planlı burç kalıntısı 3 m yüksekliğe kadar ayaktadır ve onarılmıştır. Duvarlar tuğla hatıllı moloz taş olarak yapılmıştır.
Önerilen Koruma
Koruma sınırları içerisinde yapılaşmaya izin verilmemesi.
Gözlemler
Kale sur kalıntısının bu kısmı onarılmıştır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
19.12.2008/2253
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
25.06.2019-6054 (III.Derece arkeoljik sit sınırları belirlenmiştir. Geçiş dönemi koşuları)
Yayın Dizini
Hazırlayanlar