Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Pınarhisar Kalesi Sur Duvarları ve Burçları (Kuzey)

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Pınarhisar Kalesi Sur Duvarları ve Burçları (Kuzey)
Envanter No
39-07-534-01
Yapı Türü
Savunma yapısı
Dönemi
Bizans
Genel Tanım
Kırklareli Pınarhisar Kalesi Bizans Dönemi'nde inşa edildiği kabul edilen ve Osmanlı Dönemi'nde onarımlar gören bir kaledir. Kale ilçenin kuzeyinde yapılanmanın olmadığı, çevreye hakim bir tepede yer almaktadır. Kalenin devamı olarak ilçe merkezine inen sur duvarlarının tahrip edildiği görülmüştür. İlçenin kuzeyinde tepede iki adet dairesel ve bir adet kareye yakın dikdörtgen planlı, ilçenin merkezinde ise dört adet dairesel burç büyük ölçüde ayaktadır.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Camiikebir Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Katipoğlu Sokak
Ada
4 - 176 -177
Pafta
Parsel
9,10,11,12,24 - 3,22 - 13
Yüzölçümü
40907
Nitelik
İçerisinde Kargir Havuz Elektrik Santrali İtfaiye Garajı Ve İki Su Pompası Bulunan Çamlık Ve Sayfiye
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Korunması Gerekli 1. Grup Kültür Varlığı
Koruma Derecesi
1. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı
Şimdiki Tehlikeler
Yapılaşma
Şimdiki Durumu
Yapılaşmanın olmadığı, günümüzde park olarak kullanılan kalenin kuzey bölümünün bulunduğu alanda, üç yapı kalıntısı bulunmaktadır, yaklaşık 15 m yüksekliğinde, dairesel planlı burç, tuğla hatıllı moloz taş ile örülmüştür, girişi güneye bakan üstü kemerli bir açıklıktan sağlanmakta, üst platformu tuğla bir kubbe üzerine oturmaktadır, sur duvarının üzerine geçişi sağlayan iki yönde üstü kemerli kapıları bulunmaktadır. 50 m güneyinde içi sarnıç şeklinde sıvalı ve su dolu, dairesel burç şeklinde bir kalıntı ve onun da 80 m güneyinde kale sur duvarından bağımsız, dikdörtgen planlı, sıralı moloz taş ile örülmüş, yaklaşık 10x15 m ebatlarında duvar genişliği yaklaşık 2 m olan bir yapı daha bulunmaktadır. Yaklaşık 10 m yüksekliğinde olan bu yapının kuzey duvarı ayaktadır. Duvardaki hatıl izlerinden yapının içerisinde bir kat olduğu anlaşılmaktadır.
Önerilen Koruma
Koruma sınırları içerisinde yapılaşmaya izin verilmemesi.
Gözlemler
Alan park olarak kullanılıyor olmasına rağmen herhangi bir düzenleme yapılmamış ve bakımsızdır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
19.12.2008/2253
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
25.06.2019-6054 (III.Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırları belirlenmiştir. Geçiş dönemi koşulları)
Yayın Dizini
Hazırlayanlar