Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Akören Şevkiağanın Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Akören Şevkiağanın Tümülüsü
Envanter No
39-07-389
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Akören Köyü
Belde
Mevki
Çatalağaç
Sokak
Ada
110
Pafta
Parsel
20-30-31
Yüzölçümü
3335 / 1244 / 1045
Nitelik
Tarla / Tarla / Ham Toprak
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Köyün 0,6 km kuzeyinde bulunan tümülüs 7-8 m yüksekliğinde, 25-30 m çapındadır. Tarla içerisinde yer almaktadır, çevresinde tarım yapılmaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Çevresinde tarım yapan tarla sahiplerinin tümülüsün yakın çevresini kullanmamaları konusunda uyarılması.
Gözlemler
Üzerinde ağaçlar yer almakta, tepesinde 3 m derinliğinde büyük bir kaçak kazı çukuru ile güneydoğu ve kuzeybatı eteklerinde daha küçük çaplı kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Tümülüsün çevresi sürülerek alanı daraltılmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
16/12/2015 tarih ve 2836 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar