Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Pınarhisar Pınaryolu Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Pınarhisar Pınaryolu Tümülüsü
Envanter No
39-07-537
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Belde
Mevki
Pınaryolu Mevki
Sokak
Ada
143
Pafta
Parsel
52
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu
İlçe merkezinin 3,6 km güneydoğusunda bulunan tümülüs 7-8 m yüksekliğinde, 30-35 m çapındadır. Etrafında tarım yapılmaktadır.
Önerilen Koruma
Koruma sınırının belirlenmesi ve tarım amaçlı kullanımının engellenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Çevresinde tarım yapan tarla sahiplerinin uyarılması.
Gözlemler
Tümülüsün güney tarafında yaklaşık 1,5 m derinliğinde kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Çevresinde yakın sürüm yapılması nedeniyle tümülüs alanı daralmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10.07.1991 tarih ve 942 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
16/12/2015 tarih ve 2836 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar