Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Ataköy B Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Ataköy B Tümülüsü
Envanter No
39-07-483
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Ataköy Köyü
Belde
Mevki
Pınarhisar Caddesi
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
1398-1403
Yüzölçümü
4000 / 2100
Nitelik
Tarla / Tarla
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu
Köyün 700 m kuzeydoğusunda bulunan tümülüs 3-4 m yüksekliğinde, 15-20 m çapındadır. Tarım alanı içerisinde bulunmaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Çevresinde tarım yapanların sürüm yaparken tümülüse zarar vermemeleri konusunda uyarılması.
Gözlemler
Tümülüsün üzerinde yetişkin bir ağaç bulunmaktadır ve çalılıklar ile kaplıdır. Tepesinde yaklaşık 1 m derinliğinde bir kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Etrafında keramik parçaları görülmüştür. Çevresi tarım amaçlı sürülerek tümülüs alanı her geçen gün daraltılmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
16/12/2015 tarih ve 2836 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar