Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kurudere Yalancıoluk Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kurudere Yalancıoluk Tümülüsü
Envanter No
39-07-370
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Kurudere Köyü
Belde
Mevki
Yalancı Oluk / İstapişte
Sokak
Ada
150
Pafta
Parsel
1428
Yüzölçümü
33686320
Nitelik
Devlet Ormanı
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Defineci kazıları.
Şimdiki Durumu
Köyün 2,2 km kuzeydoğusunda bulunan tümülüs 7-8 m yüksekliğinde, 35-40 m çapındadır. Koruluk alan içerisinde yer almaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Yakınından köy yolu geçmektedir, tepesinde ve güney tarafında kaçak kazı çukurları bulunmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
16/12/2015 tarih ve 2836 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar