Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Üçtepeler C Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Üçtepeler C Tümülüsü
Envanter No
39-08-408-03
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Hasbuğa Köyü
Belde
Mevki
Üçtepeler
Sokak
Ada
140
Pafta
Parsel
47
Yüzölçümü
3294
Nitelik
Tarla
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu
Köyün 1,6 km güneyinde bulunan tümülüs 6-7 mt yüksekliğinde, 25-30 m çapındadır. Etrafı tarım alanı olarak kullanılmaktadır.
Önerilen Koruma
Koruma sınırının belirlenmesi ve tarım amaçlı kullanımının engellenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Tümülüsün tepesinde yaklaşık 2 m derinliğinde kuyu şeklinde kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Güneybatı yönündeki kaçak kazı sonucu mezar odasına ulaşılma aşamasına gelindiği görülmüştür.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10.07.1991-942
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar