Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Vize Karakoçaktepe B Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Vize Karakoçaktepe B Tümülüsü
Envanter No
39-08-444
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Belde
Mevki
Karakoçak Tepe Mevki
Sokak
Ada
269
Pafta
Parsel
45
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik faaliyetleri.
Şimdiki Durumu
İlçe merkezinin 1,3 km kuzeydoğusunda bulunan tümülüs 4-5 m yüksekliğinde, 25-30 m çapındadır. Mera alanında bulunmaktadır.
Önerilen Koruma
Tescil Fişi ekinde yer alan 1/25000 ölçekli haritadaki sınırları itibarıyla 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi. Ayrıca bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Mera alanında, bulunan tümülüsün tepesinde 2 metreye 2 m ve 1,5 m derinliğinde bir kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Kaçak kazı sonucu tümülüsün formu tamamen bozulmuştur.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar