Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kesmekayalar Su Kemeri Kalıntısı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kesmekayalar Su Kemeri Kalıntısı
Envanter No
39-08-227
Yapı Türü
Su yapısı kalıntısı
Dönemi
Roma Dönemi
Genel Tanım
Köyün 550 m kuzeyinde ormanlık alanda su kemerine ait temel kalıntısı bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Okçular Köyü
Belde
Mevki
Köprüdere Seri
Sokak
Ada
104
Pafta
Parsel
71
Yüzölçümü
1938375
Nitelik
Köprüdere Serisi Devlet Ormanı
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Su kemeri kalıntısı kesme taş ve kireç harcı örgülüdür. Eni yaklaşık 4 metredir.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler
Yapı kalıntısı korunmadığı için beşeri ve doğal şartlar nedeni ile yok olmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar