Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Deliklitepe Kayaya Oyma Küpler

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Deliklitepe Kayaya Oyma Küpler
Envanter No
39-08-235
Yapı Türü
Dönemi
Geç Tunç - Demirçağ
Genel Tanım
Köyün 1,7 km doğusunda açık bir alanda, yüzeyde görülebilen yaklaşık 50 adet kayaya oyma küpler bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Evrencik Köyü
Belde
Mevki
Badina
Sokak
Ada
133
Pafta
Parsel
124
Yüzölçümü
645000
Nitelik
Badina Devlet Ormanı
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Ağız kısmı dairesel, derinlikleri ve büyüklükleri birbirinden farklı pitos formunda zeminde doğal kayaya oyulmuş küpler bulunmaktadır. En büyüklerinin iç ölçüsü yaklaşık 2x2 m olup, küpler yaklaşık 50x100 metrelik bir alanı kaplamaktadır. Mezar olarak veya depolama amaçlı kullanıldıkları düşünülmektedir.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler
Defineciler tarafından birçoğunun ağız kısımları kırılmış ve iç kısımları kazılarak tahrip edilmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar