Yükleniyor...

Pomak Hasan Tümülüsü

Merkez, Vize
ENV. NO: 39-08-905
Genel Bilgiler
Yapı Adı Pomak Hasan Tümülüsü
Envanter No 39-08-905
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Merkez
Belde
Mevki Vize Çayırlığı
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal amaçlı kullanımlar.
Şimdiki Durumu İlçe Merkezi'nin 1.5 km güneyinde bulunan tümülüs 3 m yüksekliğinde olup 60-65 m çapındadır. Üzeri tarım alanı olarak kullanıldığından, yapılan sürümler neticesinde tümülüs formunu büyük ölçüde kaybetmiştir.
Önerilen Koruma Koruma sınırının belirlenmesi ve tarım amaçlı kullanımın engellenmesi. Bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi.
Gözlemler Üzerinde yapılan tarımsal faaliyetler neticesinde tümülüsün üst kısmı yassılaşmıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita
Kroki
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10.07.1991-942
Kurul Açıklama 10.07.1991 tarihli, 942 sayılı karar eki listede 29 sıra numarası ile tescil edilmiştir.
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.