Yükleniyor...

Okçular Camii Haziresi

Okçular Köyü, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-1065
Genel Bilgiler
Yapı Adı Okçular Camii Haziresi
Envanter No 39-05-1065
Yapı Türü Hazire
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Osmanlı
Genel Tanım Okçular Camii Haziresi'nde toprağa dikli 2 adet mezar taşı ile caminin altında bir odada muhafaza edilen 6 adet mezar taşlı/parçaları ile yapı kitabesi tespiti yapılmıştır.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Okçular Köyü
Belde
Mevki
Sokak
Ada 145
Pafta E19-c-17c-45
Parsel 2
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme Taş
Yapım Tekniği
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Okçular Cami Haziresi'nde toprağa dikili 2 adet mezar taşı ile caminin altında bir odada muhafaza edilen 6 adet mezar taşı/parcaları ile yapı kitabesi tespiti yapılmış olup, söz konusu mezar taşları;
-H.1030 tarihli yuvarlak formlu ayak ve erkek başı taşı, (Hazirede toprağa dikili)
-H.1127 tarihli başlığı tahrip olmuş erkek başı,
-H.1259 tarihli tepeliği bitkisel motifli kadın başı taşı,
-Fesli ve iki parça ahalinde tarih ksmr tahrip olmuş erkek başı taşı,
-İki parça halinde üçgen tepelikli bitkisel motifli kadın baş taşı,
-İl iki satırı mevcut baş taşı,
Orta kısmı rnevcut baş taşı
Yerinde yapılan incelemede Okcular Kdyü Camii'nin köyiçinde 21.yüzyılın
ikinci yarısında inşa edildiği, haziredeki taşların çoğunun camii altındaki odaya kaldırıldığı görülmüştür
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Yok
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Yok
İç Yapı Yok
Süsleme Orta
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Hazire
Bugünkü Kullanım
Önerilen Kullanım
Sahibi Okçular Köy Tüzel Kişiliği
Koruma Derecesi
Anıtsal 0
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Okçular Köyü Camii'nin köyiçinde 21. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiği, haziredeki taşların çoğunun cami altındaki odaya kaldırıldığı görülmüştür.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini E.K.V.K Kurulunun 23.09.2019 tarih ve 6258 sayılı karar ekidir.
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Selin KAHRAMAN Sanat tarihçi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.