Yükleniyor...

Mandıralık Tümülüsü

Yeşillik Mahallesi, Kofçaz
ENV. NO: 39-04-026
Genel Bilgiler
Yapı Adı Mandıralık Tümülüsü
Envanter No 39-04-026
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Kofçaz
Mahalle Köy Yeşillik Mahallesi
Belde
Mevki Burmaçdere
Sokak
Ada 245
Pafta
Parsel 34
Yüzölçümü 5851623
Nitelik Burmaçdere Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu Kofçaz ilçe merkezinin 1,3 km kuzeyinde bulunan tümülüs 3-4 m yüksekliğinde, 10-12 m çapındadır. Ağaçlandırma alanı durumundadır. Üzerine çam ağaçları dikilmiştir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Etrafında eteklerine çam fidanları dikilmiştir. Formu bozuktur. Kuzey yönünde kaçak kazı izleri mevcuttur.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 16/12/2015 tarih ve 2838 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.