Yükleniyor...

Lüleburgaz İstasyon Ve Ambar Binası

Durak, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-918-01
Genel Bilgiler
Yapı Adı Lüleburgaz İstasyon Ve Ambar Binası
Envanter No 39-05-918-01
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Bitişik olarak inşa edilmiştir. İstasyon Binası zemin+ 1. kattan oluşmakta olup, doğusunda ambarı yer alır.İstasyon Binası daha nitelikli mimari tasarıma sahiptir. Gar Binası uzunlamasına dikdörtgen planlı, ahşap duvar örgülüdür. Doğu eksende yer alan Ambar Binası İstasyon Binası'na bitişik olup, kesme taş malzemeden su basman seviyesi üzerine tek katlı uzunlamasına dikdörtgen planlı ve kırma çatılıdır.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Durak
Belde
Mevki Gar Sahası
Sokak
Ada 122
Pafta
Parsel 1
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1 Kat
Malzeme Ahşap+taş
Yapım Tekniği Ahşap-taş Örgü
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Bitişik olarak inşa edilmiştir. İstasyon Binası zemin+ 1. kattan oluşmakta olup, doğusunda ambarı yer alır.İstasyon Binası daha nitelikli mimari tasarıma sahiptir. Gar Binası uzunlamasına dikdörtgen planlı, ahşap duvar örgülüdür. Güney (peron) cephesinde zemin katta asimetrik sıralı 3 kapı ve 3 pencere, 1. katta ise simetrik 6 pencere bulunmaktadır. İstasyon Binası'nın zemin kat ve 1. kat cephesinde simetrik altışar dikdörtgen pencere bulunmaktadır. Pencereler uzunlamasına dikdörtgen planlıdır. Kat arasında ahşap ayırıcı tezyinat dikkat çekicidir. Lüleburgaz İstasyon Binası'nın zemin katı gişe ve bekleme salonu, üst katı ise yönetim-ofis katı olarak tasarlanmıştır. Taşınmazın çatısı dışa taşkın alaturka tipi kiremit örtülü kırma çatıdır.Taşınmazın cephelerde hafif dışa taşkın kırma çatısı ve kat arası ahşap detayı dikkat çeken ayrıntılardandır. Yapı içinde taşıyıcı unsur olarak ise ahşap direkler kullanılmıştır. Doğu eksende yer alan Ambar Binası İstasyon Binası'na bitişik olup kesme taş malzemeden s basman seviyesi üzerine tek katlı uzunlamasına dikdörtgen planlı ve kırma çatılıdır. Güney ve kuzey cephelerinde ikişertepede hafif yuvarlak kemer vurgulu tuğla örgü kapı ile aynı şekilde ikişer pencere dikkat çekicidir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Gar Binası
Bugünkü Kullanım Gar Binası
Önerilen Kullanım Gar Binası
Sahibi Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Çatı kiremitleri, su olukları, dış cephe boyası yenilenmiştir.
Gözlemler Çatısı onarım görmüştür. Zemin +1 katlı dikdörtgen planlı, simetrik cephe düzenine sahiptir. Ahşap örgüde yıpranma başlamıştır.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 31/05/2016-3273
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.