Yükleniyor...

Kuzulu Kalesi

Kuzulu Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-323
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kuzulu Kalesi
Envanter No 39-01-323
Yapı Türü Kale Kalıntısı
Dönemi M.s. 3-4. Yüzyıl ?
Genel Tanım Kale kalıntısı, Kuzulu Köyünün 3,6 km kuzeyinde, ormanlık alanda, hakim bir tepede bulunmaktadır. Yaklaşık 30 metreye 60 metrelik bir alanı çevrelemektedir.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Kuzulu Köyü
Belde
Mevki Kirazpınar Serisi
Sokak
Ada 101
Pafta 2
Parsel 1
Yüzölçümü 16338084
Nitelik Kirazpınar Serisi Kuzulu Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 2. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 2. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Kale, büyük ölçüde yok olmuştur. Kuzey kısmında burç olduğu düşünülen yaklaşık 4x4 m ebatlarında bir mekan bulunmaktadır. Duvarları 150 cm eninde ve 1,5 metreye kadar ayakta olan bu kısım moloz taş ve kireç harcı ile örülmüştür. İç kısmının sıvalı olduğu görülmektedir. Güneydoğu kısmında sur duvarı yarım daire biçiminde çıkıntılı yapılmıştır. Burada da bir burç olduğu düşünülmektedir. Batı tarafında da 4-5 m uzunluğunda bir sur duvarı kalıntısı görülmektedir. Güney kısım tamamen yok olmuştur. Bölgede asayiş amaçlı bulundurulan askerlerin barındırıldığı kule-kale olması ihtimali bulunmaktadır.
Önerilen Koruma Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir. Definecilik faaliyetlerine karşı bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi gerekmektedir.
Gözlemler Defineciler tarafından tahrip edilmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 23.10.1991/972
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.