Yükleniyor...

Kuşku Mevki Yapı Kalıntısı

Hamidiye Köyü, Vize
ENV. NO: 39-08-141
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kuşku Mevki Yapı Kalıntısı
Envanter No 39-08-141
Yapı Türü
Dönemi
Genel Tanım Köyün 950 m güneybatısında orman içerisinde bulunan alanda kireç harçlı moloz taş örgülü bir duvar kalıntısı bulunmaktadır.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Hamidiye Köyü
Belde
Mevki Kuşku Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü -
Nitelik -
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Etrafta çok sayıda keramik ve tuğla parçası bulunmaktadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler Defineciler tarafından tahrip edilmektedir. Keramik ve diğer buluntulardan dönem belirleme imkanı bulunmamaktadır. Bu kalıntının bir kervansaraya ait olduğu köylüler tarafından söylenmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.