Yükleniyor...

Koruköy Kalesi

Koruköy Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-311
Genel Bilgiler
Yapı Adı Koruköy Kalesi
Envanter No 39-01-311
Yapı Türü Kale Kalıntısı
Dönemi Trak ?
Genel Tanım Kale kalıntısı, Çukurpınar Köyünün 2,8 km kuzeydoğusunda, mera alanında, hakim bir tepede bulunmaktadır. Yaklaşık 55 metreye 75 metrelik bir alanı çevrelemektedir. Dereköy yolunun sağında taş ocağının hemen arkasında yer alır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Koruköy Köyü
Belde
Mevki Düzorman Serisi
Sokak
Ada 122
Pafta 4
Parsel 24
Yüzölçümü 1208226,39
Nitelik Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Madencilik ve definecilik faaliyetleri.
Şimdiki Durumu Kale, büyük ölçüde yok olmuştur. Zeminde, temel seviyesinde taş yığınları şeklinde 0,5-1 metreye varan yükseklikte duvar kalıntıları görülmektedir. Güney kısmı yüksek bir kaya yamacında olduğu için doğal tahkimatlıdır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Madencilik faaliyetleri koruma alanına yaklaşması önlenmelidir. Definecilik faaliyetlerine karşı bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi gerekmektedir.
Gözlemler Defineciler tarafından tahrip edilmektedir. Alanın 100 m kuzeydoğusunda taş ocağı bulunmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.