Yükleniyor...

Köprüdere - İnderesi Koca Mağarası

Okçular, Vize
ENV. NO: 39-08-1053
Genel Bilgiler
Yapı Adı Köprüdere - İnderesi Koca Mağarası
Envanter No 39-08-1053
Yapı Türü Mağara - Yaşam Alanları
Dönemi
Genel Tanım Mağara Okçular Köyünün kuzeydoğusunda, dere yatağının batısında yer almakta olup, köyiçie yaklaşık 550 m mesafede bulunur. Dere yatağının batısında yer alan kayalık arazide sarkıt-karstik oluşum izleri taşıyan, kayalık arazinin içine 30-35m yatay şekilde uzanmakta, koyun-keçi gübrelemesi ve balçık oluşumu nedeniyle zemin kotu seviyesi yükselmiştir. Mevcutta mağaranın yüksekliği 80cm ile 1.5m arasında değişmektedir. Mağara batıya doğru bir ağacın dalları gibi girintiler-galeriler oluşmakta ve bazı yerlerde oyuntu şeklinde küçük nişler görülmektedir. Mağara girişinde ve içerde ateş is izleri de görülmektedir. Mağara girişi üzerinde dört tane delik izi bulunur.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Okçular
Belde
Mevki Köprüdere - İndere
Sokak
Ada 137
Pafta E19c17c
Parsel 17
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Kaçak kazılar, definecilik, tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri
Şimdiki Durumu Mağara tabanın koyun-keçi gübresi ve balçık ile kaplanmış olması nedeniyle zeminde seramik-keramik buluntuya ve temel izlerine rastlanılmamıştır. Mağaranın girişi doğu cepheye bakmakta olup, giriş önünde yatağına kadar uzaman eğilimli bir düzlük bulunmaktadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafında izlenmesi. Koruma sınırı içerisinde tarım,madencilik ve kaçak faaliyetlerinin engellenmesi gerekmektedir.
Gözlemler Mağara tabanın koyun-keçi gübresi ve balçık ile kaplanmıştır. Dere yatağının batısında hakim bir konumda bulunur. Mağara doğal oluşum ile birlikte Paleolitik Çağ özellikleri de göstermektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor Var
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 03/09/2019 tarih ve 6214 sayılı Karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi Hakan ERDEN Harita Mühendisi Mustafa BALEKOĞLU Arkeolog
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.