Yükleniyor...

Konut Ve Samanlık

, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-959
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut Ve Samanlık
Envanter No 39-07-959
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı
Genel Tanım Yapı zemin+1 katlı, tuğla-ahşap örgülü, kırma çatılı ve alaturka tipi kiremit örtülüdür. Bahçeli olan yapının güneybatı cephesi boyunca yer alan moloztaş örgülü bahçe duvarına sahiptir. Uzunlamasına dikdörtgen planlı yapının iki konuta ayrılarak kullanıldığı görülmektedir.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy
Belde Kaynarca
Mevki
Sokak
Ada 147
Pafta
Parsel 6
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme Tuğla-ahşap
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Yapı zemin+1 katlı, tuğla-ahşap örgülü, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Bahçeli olan yapının güneybatı cephesi boyunca yer alan moloztaş örgülü bahçe duvarına sahiptir. Uzunlamasına dikdörtgen planlı yapının iki konuta ayrılarak kullanıldığı görülmektedir. Güney cephe zemin kat orta ekseninde yer alan kapılar ile yapıya girilmektedir. Yapının doğu kanadının çimento bazlı harç ile sıvanması ve cephe açıklıklarında (pencereler) değişiklikler yapılarak cephe düzeninin bozulduğu görülmüştür. Batı cephesi tahribata rağmen cephe ve malzeme özellikleri açısından daha iyi korunmuş durumdadır. 1. kat güneydoğu ve güneybatı cephelerinde cumbalar bulunmaktadır. Cundalar ahşap düz payandalar ile desteklenmiştir. Yapının batı kısmında zeminde 4. 1. katta ise 3 adet giyotin tipli pencere bulunur. Metruk durumda olan yapının çatısının bir kısmı göçmüş olup, yapının içine girilememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Yok
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Fena
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Yapının doğu kanadının çimento bazlı harç ile sıvanması ve cephe açıklarında (pencereler) değişiklikler yapılarak cephe düzeninin bozulduğu görülmüştür.
Gözlemler Batı cephesi tahribata rağmen cephe ve malzeme özellikleri açısından daha iyi korunmuş durumdadır. Metruk durumda olan yapının çatısının bir kısmı göçmüş olup, yapının içine girilememiştir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 23.07.2019 tarih ve 6122 nolu Karar. 25.01.2021 tarih ve 7326 nolu Karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.