Yükleniyor...

Konut Ve Ahır

, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-1017
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut Ve Ahır
Envanter No 39-07-1017
Yapı Türü Konut Ve Ahır
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı kare planlı, zemin+1 katlı olup, yığma moloz taş+ahşap hatıllı duvar örgülü, kırma çatılı ve kiremit örtülüdür. Yapının bodrum katının ahır, 1. katının ise konut olarak kullanıldığı düşünülmektedir.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy
Belde Kaynarca
Mevki
Sokak
Ada 113
Pafta
Parsel 12
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme Taş+ahşap
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Taşınmaz parselin kuzeybatısında yer alır. Yapı kare planlı, zemin+1 katlı olup, yığma moloz+ahşap hatıllı duvar örgülü kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapının bodrum katının ahır, 1.katının ise konut olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Yapıya giriş güneydoğu bahçe cephesinden sağlanmış olup, ahır katının batı cephesinde küçük bir pencere açıklığı, 1. katta ise iki adet dikdörtgen ahşap söveli giyotin tipi pencere bulunur. 1. katın bahçe cephesinde bir adet küçük pencere vardır. Yapının kuzeybatı cephesinde bitişiğinde müştemilat yapısı bulunur.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut Ve Ahır
Bugünkü Kullanım Ahır
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Taşınmaz, parselin kuzeybatısında yer alır. Yapının kuzeybatı cephesinde bitişiğinde müştemilat yapısı bulunur.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 23.07.2019 tarih ve 6122 nolu Karar. 25.01.2021 tarih ve 7326 nolu Karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.