Yükleniyor...

Kömürköy Kaya Küpleri

Kömürköy Köyü, Vize
ENV. NO: 39-08-163
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kömürköy Kaya Küpleri
Envanter No 39-08-163
Yapı Türü
Dönemi
Genel Tanım Köyün 4,5 km kuzeydoğusunda orman içerisinde bulunan alanda eski yerleşim izleri ve kayaya oyma küpler bulunmaktadır.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Kömürköy Köyü
Belde
Mevki Sarıyarlar
Sokak
Ada 104
Pafta
Parsel 299
Yüzölçümü 1200
Nitelik Orman
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Ağız kısmı dairesel, derinlikleri 1,5 m ile 2,5 m arasında değişen pitos formunda zeminde doğal kayaya oyulmuş küpler bulunmaktadır. Birbirinden bağımsız 5-6 m aralıklar ile 20 kadar küp tespit edilmiştir. Depolama amaçlı yada ölü gömülmesi ile ilgili olarak kullanıldıkları düşünülmektedir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler Defineciler tarafından ağız kısımları kırılmış ve iç kısımları kazılarak tahrip edilmiştir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.