Yükleniyor...

Kömürköy Eski Yerleşim Alanı

Kömürköy Köyü, Vize
ENV. NO: 39-08-164
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kömürköy Eski Yerleşim Alanı
Envanter No 39-08-164
Yapı Türü Eski Yerleşim Alanı
Dönemi
Genel Tanım Köyün 6,6 km kuzey doğusunda orman içerisinde bulunan alanda eski yerleşime ait yapı kalıntıları bulunmaktadır.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Kömürköy Köyü
Belde
Mevki Sarıyarlar
Sokak
Ada 104
Pafta
Parsel 299
Yüzölçümü 1200
Nitelik Orman
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Duvarları kireç harcı ve moloz taş ile örülmüş, 1-1,5 m arasında yüksekliğe kadar sağlam kalmış 4x7 m ebatlarında dikdörtgen planlı bir yapı kalıntısı ve etrafında geniş bir alanda temel seviyesinde taş yığınları şeklinde temel kalıntıları bulunmaktadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler Yapı kalıntılarının içlerinde ve çevresinde çok sayıda kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Kalıntılar defineciler tarafından tahrip edilmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.