Yükleniyor...

Kıyıköy- İş Yeri- 218 Ada 1 Parsel

, Vize
ENV. NO: 39-08-1110
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kıyıköy- İş Yeri- 218 Ada 1 Parsel
Envanter No 39-08-1110
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet (20.yy)
Genel Tanım Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kıyıköy Beldesi, 218 ada 1 parselde yer alan taşınmaz iş yeri olarak kullanılmakta olup 1940-45 yılları mimari özelliklerini taşımaktadır.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde Kıyıköy
Mevki
Sokak Cumhuriyet Caddesi
Ada 218
Pafta
Parsel 1
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği Yığma Tuğla
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Yapının orijinalinde dikdörtgen planlı ve yığma tuğla ile inşa edildiği görülmüştür. Yapının her iki köşesi pahlı olup pahlı köşelerde kapı açıklığı ve kapı üzerinde aydınlık penceresi bulunur. Yapının pencere ve kapı araları sütunçelerle ayrılarak cephe hareketlendirilmiştir. Saçak altında 4 sıra silme olup silmeler sütunçelerle birleştirilmiştir. Yapının çatısı, kırma çatı olup alaturka kiremit ile kaplanmıştır. Günümüzde yapının iç ve dış beden duvarları, pencere ve kapı doğramaları değiştirilmiş olup iç mekanda tavanda ve kolonlarda değişiklik yapılarak yapının özgünlüğü olumsuz şekilde etkilenmiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülkiyet Sahibi
Yapılan Onarımlar Taşınmazın dış cephesinde sıva, boya, badana yapılmış olup pencere doğramaları değiştirilmiştir. İç tavanda asma tavan yapılmış ve strafor ile kapatılmıştır. Zemin döşemesi değiştirilerek fayans kaplanmıştır.
Gözlemler Yapı onarım geçirmiş olup özgünlüğünü koruyamamıştır.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 23.03.2022-8238
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.