Yükleniyor...

Kıyıköy 247 Ada 3 Parselde Konut

Kıyıköy Beldesi, Vize
ENV. NO: 39-08-951
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kıyıköy 247 Ada 3 Parselde Konut
Envanter No 39-08-951
Yapı Türü
Yapım Tarihi 20.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Genel Tanım Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kıyıköy Beldesi, 247 ada 3 parselde yer alan yapının parsele dikdörtgen planlı, zemin+1 kat olarak inşa edildiği görülmüştür.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Kıyıköy Beldesi
Belde Kıyıköy Beldesi
Mevki
Sokak
Ada 247
Pafta
Parsel 3
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi zemin+1
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Taşınmazın zemin+1 kat olarak inşaa edildiği görülmüştür. Taşınmazın zemin katı yığma moloz taş ile inşa edilmiş olup, üst kısmı ahşap karkas ve yığma tuğla ile yapılmıştır.Yapının cephesindeki sıvalarda yer yer dökülmeler mevcuttur. Hava şartlarından olumsuz etkilendiği görülen yapının üst kat dış cephe duvarı saç malzeme ile kaplanarak yağmur ve kar suyunun yapıya olan etkisi azaltılmak istenmiştir. Yapı düz çatı ile örtülmüş olup, üst örtü malzemesi olarak alaturka kiremit kullanılmıştır. Taşınmazın arka cephesine ek olarak ahşap direklerle destekli ek bir yer yapılmıştır. Taşınmazın pencereleri dikdörtgen formludur.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Orta
İç Yapı Fena
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 0
Çevresel 2
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Ekler
Fotoğraf X
Rölöve Projesi
Rapor X
Restorasyon
Harita
Kroki X
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 30/10/2017-4534 24/08/2020 tarih ve 6964 sayılı Kurul Kararı ile tescilinin devamı.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.