Yükleniyor...

Kırklareli Merkez A Tümülüsü

Karacaibrahim Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-734
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kırklareli Merkez A Tümülüsü
Envanter No 39-01-734
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Karacaibrahim Mahallesi
Belde
Mevki Gerenler Kanlı Geçit
Sokak
Ada 542
Pafta
Parsel 11-24-26-29
Yüzölçümü 6069 / 4140 / 7275 / 2125
Nitelik Tarla / Tarla / Tarla / Höyük
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu Kırklareli İl Merkezinin güney kısmında, tarım alanında bulunan tümülüs 3-4 m yüksekliğinde 20-25 m çapındadır.
Önerilen Koruma Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Tümülüs güney tarafından kazılmış, mezar odası ortaya çıkarılmıştır. Güneye bakan girişi, düzgün kesilmiş blok taşlar ile örülmüş bir tonoz ile örtülü koridor şeklindedir. Kare formlu bir kapıdan mezar odasına geçilmektedir. Mezar odası kare planlı yaklaşık 2,5x2,5 m ölçülerinde üzeri yine düzgün kesilmiş blok taşlar ile örülü tonoz örtülüdür. Mezar odası defineciler tarafından tahrip edilmiştir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 19.10.1990-787
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.