Yükleniyor...

Kaynarca 118 Ada 1 Parselde Konut

Kaynarca Beldesi, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-954
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kaynarca 118 Ada 1 Parselde Konut
Envanter No 39-07-954
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı
Genel Tanım Oldukça geniş parselin kuzeybatı köşesinde yer almaktadır. Kareye yakın dikdörtgen planlı tuğla örgülüdür. Duvarları sıvalı ve boyalıdır. Hafif eğimli arazi üzerinde subasman kotunun üzerinde yükseltilmiş merdivenli ve sundurmalı bir girişe sahiptir. Sundurmalı giriş, iki adet kolon ile taşınan alınlık düzenlemesine sahip olup, alınlığın üç cephesinde yarım madalyon kemer tezyinatı bulunmaktadır. Ön kısımda 936 yazmaktadır. Yapının kırma çatısının üzeri marsilya tipi kiremit ile örtülmüştür.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy Kaynarca Beldesi
Belde Kaynarca Beldesi
Mevki
Sokak
Ada 118
Pafta
Parsel 1
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi yarıbodrum+zemin
Malzeme Tuğla
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Oldukça geniş parselin kuzeybatı köşesinde yer almaktadır.Kuzeybatı köşede üzeri ovalleştirilerek oluşturulmuş kemerli bahçe kapısı bulunur. Kareye yakın dikdörtgen planlı tuğla örgülüdür. Duvarları sıvalı ve boyalıdır. Hafif eğimli arazi üzerinde subasman kotunun üzerinde yükseltilmiş merdivenli ve sundurmalı bir girişe sahiptir. Sundurmalı giriş, iki adet kolon ile taşınan alınlık düzenlemesine sahip olup, alınlığın üç cephesinde yarım madalyon kemer tezyinatı bulunmaktadır. Ön kısımda 936 yazmaktadır. Yapının kırma çatısının üzeri marsilya tipi kiremit ile örtülmüştür. Yapının kuzeydoğu cephesi ön cephesidir. Ön (bahçe) cephesindeki yüksek sundurmalı giriş kapısı sonradan tadilat yapılarak ferforje kapıya çevrilmek suretiyle bozulmuştur. Bahçe cephesindeki kapısının iki yanında ikişer adet dikdörtgen formlu pencere yer alır.Kuzey sokak cephesinde ise 4 adet pencere yer alır. Doğu cephesi ile kuzeydoğu cephesinde tadilat yapılmış olup,pencere düzeni bozulmuştur.Yapı bodrum/subasman seviyesi, dış cephe köşeleri ile çatı saçağı altında silme profil hattına sahiptir. Pencereleri yassı kemerlidir. Kapı ve pencere çerçeveleri değiştirilmiş olup, pencere çerçeveleri mevcutta pvc doğramalıdır. Yapının içine girilememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme Fena
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Kapı ve pencere çerçeveleri değiştirilmiş olup, pencere çerçeveleri mevcutta pvc doğramalıdır.
Gözlemler Kuzeybatı köşede üzeri ovalleştirilerek oluşturulmuş kemerli bahçe kapısı yer almaktadır. Ön (bahçe) cephesindeki yüksek sundurmalı giriş kapısı sonradan tadilat yapılarak ferforje kapıya çevrilmek suretiyle bozulmuştur. Yapının içine girilememiştir.
Ekler
Fotoğraf X
Rölöve Projesi
Rapor X
Restorasyon
Harita X
Kroki X
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 27/11/2017-4625
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.