Yükleniyor...

Karşıbağlar Tümülüsü

, Vize
ENV. NO: 39-08-437
Genel Bilgiler
Yapı Adı Karşıbağlar Tümülüsü
Envanter No 39-08-437
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde
Mevki Karşıbağlar Mevki
Sokak
Ada 111
Pafta
Parsel 89-91-115
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu İlçe merkezinin 2,7 km güneybatısıda bulunan tümülüs 4-5 m yüksekliğinde, 30-35 m çapındadır. Etrafı ve üzeri tarım alanı olarak kullanılmaktadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Üzeri tarım amaçlı sürüldüğü için formu bozulmuştur. Sürülen kısımda insan iskeletine benzer kemikler görülmektedir. Doğu eteğinde dağılmış vaziyette düz işlenmiş taşlar, ve çok sayıda keramik kap parçası bulunmaktadır. Muhtemelen mezar odası dağıtılmış ve yağmalanmış olmalıdır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10.07.1991-942
Kurul Açıklama 10.07.1991 tarihli, 942 sayılı karar eki listede 21 sıra numarası ile tescil edilmiştir.
Revizyon
Kurul Kararları 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.